Assikura National Women’s Youth League

The Assikura National Women’s Youth League replaces the Women’s Under-20 League as from season 2022/23.

Assikura National Women’s Youth League 2022/23