Munxar Falcons vs Gharb Rangers

Qala Saints vs St. Lawrence Spurs

Zebbug Rovers vs Xaghra United

St. Lawrence Spurs vs Munxar Falcons

Gharb Rangers vs Zebbug Rovers

Xaghra United vs Qala Saints

St. Lawrence Spurs vs Gharb Rangers

Qala Saints vs Zebbug Rovers

Xaghra United vs Munxar Falcons

Sannat Lions vs Marsaskala FC